изофота

 • 11curve of equal illumination — izofota statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vienodų apšvietos verčių kreivė, kai apšvieta matuojama nesisteminiu apšvietos matavimo vienetu fotu. atitikmenys: angl. curve of equal illumination; isophote curve vok.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 12isophote — izofota statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vienodų apšvietos verčių kreivė, kai apšvieta matuojama nesisteminiu apšvietos matavimo vienetu fotu. atitikmenys: angl. curve of equal illumination; isophote curve vok.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 13isophote curve — izofota statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vienodų apšvietos verčių kreivė, kai apšvieta matuojama nesisteminiu apšvietos matavimo vienetu fotu. atitikmenys: angl. curve of equal illumination; isophote curve vok.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 14izofota — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vienodų apšvietos verčių kreivė, kai apšvieta matuojama nesisteminiu apšvietos matavimo vienetu fotu. atitikmenys: angl. curve of equal illumination; isophote curve vok.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 15кривая равной освещенности — izofota statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vienodų apšvietos verčių kreivė, kai apšvieta matuojama nesisteminiu apšvietos matavimo vienetu fotu. atitikmenys: angl. curve of equal illumination; isophote curve vok.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 16Isophote — izofota statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. curve of equal illumination; isophote; isophote curve vok. Isophote, f; Lichtgleiche, f; Linie gleicher Helligkeit, f rus. изофота, f; кривая равной освещенности, f pranc. courbe isoluxe, f;… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 17Lichtgleiche — izofota statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. curve of equal illumination; isophote; isophote curve vok. Isophote, f; Lichtgleiche, f; Linie gleicher Helligkeit, f rus. изофота, f; кривая равной освещенности, f pranc. courbe isoluxe, f;… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 18Linie gleicher Helligkeit — izofota statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. curve of equal illumination; isophote; isophote curve vok. Isophote, f; Lichtgleiche, f; Linie gleicher Helligkeit, f rus. изофота, f; кривая равной освещенности, f pranc. courbe isoluxe, f;… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 19courbe isoluxe — izofota statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. curve of equal illumination; isophote; isophote curve vok. Isophote, f; Lichtgleiche, f; Linie gleicher Helligkeit, f rus. изофота, f; кривая равной освещенности, f pranc. courbe isoluxe, f;… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 20courbe isophote d’éclairement — izofota statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. curve of equal illumination; isophote; isophote curve vok. Isophote, f; Lichtgleiche, f; Linie gleicher Helligkeit, f rus. изофота, f; кривая равной освещенности, f pranc. courbe isoluxe, f;… …

  Fizikos terminų žodynas